Email: jblc@cgcc.org.hk

        一般商貿個案
        經貿糾紛個案

        香港網站
        內地網站

        展覽 / 研討會


        投訴機關
        仲裁及調解中心
        合同範本


如欲獲得最佳瀏覽效果,請選用800x600解像度。

仲裁及調解中心 

中國國際經濟貿易仲裁委員會福州辦事處

地址:福建省福州市華林路128號屏東寫字樓21層
郵編:350003
電話:0591-7804473、7842611